1. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Wielkim Tygodniu

2. Msze Św. z ok. pogrzebu

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych lub umieszczone są na podstawie prawa.

Ostatnie pożegnanie Ks. Proboszcza

Lut 26 2013

Biskup Tarnowski Andrzej Jeż, Arcybiskup Juliusz Janusz, dziesiątki księży z kilku diecezji, poczty sztandarowe szkół i straży pożarnej, a przede wszystkim rodzina i parafianie pożegnali dzisiaj Śp. Ks. Stanisława Gancarza - proboszcza parafii Korzenna. Smutek, żal i łzy mieszają się z przekonaniem, że ks. Stanisław na zawsze pozostanie w pamięci i sercach swoich parafian… 

Prawdziwe tłumy zgromadziły się w kościele parafialnym w Korzennej, aby uczestniczyć we mszy świętej pogrzebowej oraz odprowadzić ciało zmarłego Proboszcza na cmentarz. Mszy świętej przewodniczył oraz homilię wygłosił osobiście ordynariusz diecezji tarnowskiej ks. biskup Andrzej Jeż. Samą ceremonię pogrzebową poprowadził pochodzący z Łyczanej ks. arcybiskup Juliusz Janusz. Parafianie, księża, straż pożarna, kwiaty i wieńce, a w środku skromna trumna… Czyli tak jak przez całe życie - ksiądz Stanisław nie szukał rozgłosu, liczył się przede wszystkim rezultat, a nie laury i zasługi - on zawsze stał skromnie z boku.

Ks. Stanisław Gancarz urodził się 21 lipca 1950 roku w Mechowcu (miejscowości należącej do parafii Cmolas – obecnie w diecezji rzeszowskiej). Egzamin dojrzałości złożył w 1968 roku, w Kolbuszowej. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 2 czerwca 1974 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach: Ciężkowice, Pustynia, Bochnia – św. Mikołaja, Męcina i Brzezna. Od 1991 roku pełnił urząd proboszcza parafii Korzenna. Ponadto od 1992 roku do 1997 roku sprawował obowiązki wicedziekana dekanatu Bobowa, a następnie w latach 1997 – 2007 dziekana dekanatu Bobowa.

Ksiądz Proboszcz bardzo kochał swoją parafię i parafian. Gdy już nie mógł chodzić do kościoła, z okien swego balkonu patrzył na parafian udających się do kościoła na msze święte. Również swoje cierpienie ofiarowywał za swoich parafian. Ks. Stanisław zapisał się jako wspaniały duszpasterz, ale również jako dobry gospodarz i budowniczy, o czym świadczą przeprowadzone remonty kościoła, budowa parkingu, chodników, groty i wiele innych… Cieszył się sympatią, szacunkiem i uznaniem nie tylko parafian, ale także innych księży oraz przełożonych. Warto wspomnieć, że władze diecezjalne pomimo ciężkiej choroby i niemożliwości wykonywania obowiązków duszpasterskich, nie zgodziły się na proponowaną przez ks. Gancarza rezygnację z funkcji proboszcza. Pozostał na tym stanowisku, aż do śmierci…

Szczególne miejsce w sercu ks. Stanisława zajmowała Ochotnicza Straż Pożarna z Korzennej, która uświetniła uroczystości żałobne. „Ty byłeś w naszych szeregach, choć nie w mundurze, nie przy akcji, to duchowo zawsze z nami….” - powiedział na mszy świętej żałobnej Naczelnik OSP Korzenna, dziękując księdzu za długie lata posługi. (pełny tekst pożegnania na ospkorzenna.pl)

Ksiądz Stanisław na zawsze zostanie w pamięci i w sercach swoich parafian. Za jego długoletnią posługę, oraz ofiarę cierpienia jesteśmy mu winni modlitwę… Polecajmy jego duszę wstawiennictwu Matki Bożej Szkaplerznej, oraz dziękujmy Bogu za takiego duszpasterza.

Prosimy o wpisywanie w komentarzach wspomnień o księdzu Stanisławie Gancarzu.

Galeria zdjęć z tego wydarzenia

źródło: mojagminakorzenna.pl