Śpiewnik parafialny

 

 

Aktualnie uczymy się:

 

Trójcy Najświętszej

1.Trójcy Najświętszej naszą cześć

Śpiewamy sercem całym.

Miłości hołd Jej chcemy nieść

I głosić pienia chwały.

 

2. Ojciec nas stworzył, zbawił Syn,

A Duch umacnia w wierze,

Dać Bogu każdą myśl i czyn

Pragniemy wdzięczni szczerze.

____________________________________________

Com przyrzekł Bogu

1. Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz,
Dotrzymać pragnę szczerze.
Kościoła słuchać w każdy czas,
I w świętej wytrwać wierze.

O Panie Boże, dzięki Ci,
Żeś mi Kościoła otwarł drzwi.
W nim żyć, umierać pragnę.

2. W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią,
Bóg pod osłoną chleba
Swym Ciałem karmi duszę mą,
By żyła w Nim dla nieba.


W to wierzyć zawsze mocno chcę,
Bo tego Kościół uczy mnie.
W nim żyć, umierać pragnę.

_________________________________

Jezu, Jezu do mnie przyjdź

 

1. Jezu, Jezu do mnie przyjdź,

Ach, do serca mego wnijdź!

Przyjacielu prostych dusz,

Niech się z Tobą złączę już!

 

2. Serce się ku Tobie rwie;

Żyć bez Ciebie, Panie, źle!

Pragnę, wzdycham, Jezu mój;

W Tobie słodycz życia zdrój.

 

3. Żadna rozkosz w świecie tym

Nie ma miejsca w sercu mym;

Tylko miłość, Jezu, Twa

Błogi pokój sercu da.

 

4. Choć niegodny sługa Twój,

Byś majestat zniżył swój,

Uzdrów słowem duszę mą;

Niech się zbudzi z grzechu snu.

 

5. Przyjdź, o Jezu, proszę Cię;

Niech Twym dzieckiem stanę się.

Chroń od złego duszę mą;

Niech na wieki będzie Twą.

 

_________________________________________________

 

Pan zstąpił z nieba

 

1. Pan zstąpił z nieba pod postacią chleba:

Choć skryty, bez świty, lecz prawy Bóg.

Cichy, bez chwały, daje nam się cały:

Padnijmy na kolana, uczcijmy niebios Pana,

z miłością, z czułością wiernych sług?

 

2. Jezus przychodzi, troski nam osłodzi:

Więc bieżmy, więc śpieszmy do Jego stóp.

On nas z ołtarza łaską swą obdarza:

Padnijmy na kolana, uczcijmy niebios Pana,

z miłością, z czułością wiernych sług?

___________________________________________

 

O mój Jezu

1. O mój Jezu w Hostii skryty,
Na kolanach wielbię Cię,
W postać chleba Tyś spowity,
Bóstwo Twoje kryje się;
Ty, co rządzisz całym światem,
Me zbawienie w ręku masz;
Tu przed Twoim Majestatem
Aniołowie kryją twarz.

2. O światłości przysłoniona,
Rzuć mi Twój promienny blask,
O dobroci nieskończona,
Otwórz dla nas skarby łask;
Chlebie życia przeobfity,
Nasyć duszy mojej głód;
Boski ogniu tu zakryty,
Rozgrzej serca mego chłód.

3. Jezu, Tyś jest Zbawicielem,
Ustrzeż mnie od zgubnych dróg,
Bądź mi siłą i weselem,
Boś w tej Hostii żywy Bóg;
Dla miłości Matki Twojej
Racz wysłuchać prośbę mą:
Bądź miłością duszy mojej,
Nie gardź moją cichą łzą.

______________________________________________

 

Bóg kiedyś

1. Bóg kiedyś stał się jednym z nas,

   by nas przemienić w siebie.

Ref.

   Przyjdź, Jezu mój, zostań wśród nas,

   na zawsze już!

2. Uczył, że Pan Bóg kocha nas,

   wszyscy zaś braćmi jesteśmy.

3. Cierpiał na krzyżu wiele ran,

   by zmazać nasze grzechy.

4. Zmartwychwstał z grobu po trzech dniach,

   by niebo nam otworzyć.

5. Ducha Świętego zesłał też,

   by wszystkich nas uświęcił.

6. Założył święty Kościół swój,

   byśmy w Nim jedno byli.

7. Maryję Matkę ludziom dał,

   by wspomożeniem była.

________________________________________________

Kiedy twoje serce

1. Kiedy twoje serce grzechem zbrukane jest,

kiedy kryje tylko lęk,

Pomyśl Bóg jedynie może wyzwolić cię,

więc z nadzieją śpiew ten wznieś.

 

Ref. Jezu ufam, ufam Tobie,

Grzech mój zmywa Twoja Krew,

Jezu ufam, ufam Tobie,

Ty do Serca przytul mnie.

 

2. Zobacz jak z otwartej piersi wypływa wciąż

miłość, która zbawia świat.

Swe promienie łaski zlewa na wszystkich nas

Powstań i ku niej dąż. Ref.

 

3. Czyżbyś jeszcze mógł nie wierzyć hojności tej,

kiedy rana w boku jest,

Miłosierdzie w niej bez granic odsłania się,

zanuć przeto szczęścia pieśń. Ref.

__________________________________________________

 

Oddany Maryi Sługo Miłosierdzia

Ref. Oddany Maryi i Sługo Miłosierdzia
Janie Pawle Wielki, wstawiaj się za nami


1. Ojcu przedwiecznemu , który wszystko stworzył
Chrystusowi Panu który nas odkupił
Świętemu Duchowi co w nas zamieszkuje
polecaj z miłością pielgrzymów tej ziemi
 
2. Do najlepszej Matki i Królowej świata
Zasłuchanej w Słowo, stojącej pod krzyżem,
Której zawierzyłeś całe swoje życie,
Prowadź nas grzeszników spragnionych świętości.

3. Za Kościół Chrystusa, żyjący w rodzinie,
Zgromadzony Słowem, umocniony Chlebem,
Za wszystkich posłanych, namaszczonych krzyżmem,
Oręduj wytrwale przed Obliczem Pana.

4. Pomóż kochać Boga, całym naszym sercem,
miłować bliźniego jak siebie samego,
Naucz adorować i uwielbiać Pana,
teraz i w wieczności, do której dążymy.

________________________________________________________

 

Ile razy pierś odetchnie

1. Ile razy pierś odetchnie,

ile razy serce drgnie,

tysiąc razy więcej Jezu,

wielbię Miłosierdzie Twe.

 

Ref. Miłosierdzie Twe, Jezu,

poprzez wieki wciąż trwa,

Miłosierdzie Twe, Jezu,

ukojenie nam da.

A gdy smutek nas trapi

i na duszy tak źle,

Miłosierne Twe serce,

łask promienie nam śle.

 

2. Pragnę w Miłosierdzie Twoje,

przeobrazić się, nim żyć.

I dla smutnych, pokrzywdzonych,

Twym odbiciem żywym być. Ref.

 

3. Spraw by wszystkie moje myśli,

każde słowo, każdy czyn,

były zawsze miłosierne,

wobec ludzkich wad i win. Ref.

 

4. Pragnę zamknąć biedne serce,

w Miłosiernym Sercu Twym,

aby cierpiąc z cierpiącymi,

milczeć o cierpieniu swym. Ref.

 

_____________________________________________________

W każdym strapieniu

1. W każdym strapieniu i o każdej porze,

Czuwa nad nami Miłosierdzie Boże.

Kto Miłosierdziu Bożemu zaufa,

Wesprze go Pan Bóg i modlitw wysłucha .

 

2. Gdy krew i woda z Serca się polały,

Bóg miłosierdziem okrył świat ten cały.

Więc uwielbiajmy miłosierdzie Boże,

W każdym strapieniu i o każdej porze.

 

3. Gdy Serce Boskie włócznią wskroś przeszyto,

Krew z wodą trysły falą przeobfitą.

Krew zmywająca tego świata grzechy,

Woda kojąca - balsamem pociechy

 

___________________________________

Nasze plany i nadzieje...

1.Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz

Tylko Boże Miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas.

 

Ref.: Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat

Jezu ufam Tobie choćby wątpił świat.

Strzeż mnie dobry Jezu jak własności swej

i w opiece czułej duszę moją miej.

 

2.Ufność w Miłosierdzie Boże zapewnienie daje nam,

że w godzinę naszej śmierci przyjdzie po nas Jezus sam.

 

Ref.: Jezu ufam Tobie...

 

3.W trudnych chwilach Twego życia

Nie rozpaczaj, nie roń łez

Ufność w Boże Miłosierdzie

troskom twym położy kres.

 

Ref.: Jezu ufam Tobie...

________________________________________

 

Panie mój, cóż Ci oddać mogę

Ref. Panie mój, cóż Ci oddać mogę

za bezmiar niezliczonych łask?

W każdy dzień

sławić będę Cię,

wielbić Cię.

Alleluja!

 

1. . Tak jak Ojciec wiedziesz mnie

i chronisz mnie od łez.

Ty znasz wszystkie kroki moje,

próżny więc mój lęk. * Ref.

 

2. Byłem słabym dzieckiem Twym,

Tyś mnie w ramiona wziął,

gdy ubogim byłem, Panie,

Tyś wzbogacił mnie. * Ref.

 

3. Błogosławię imię Twe

i sławię dobroć Twą.

Wiem, że dojdę drogą Twoją

w święty Ojca dom. * Ref.

________________________________________________________________

Witaj Matko Szkaplerzna

Witaj Matko Szkaplerzna,
w swą opiekę nas weź!
Tobie chwała należna,
Tobie brzmi nasza pieśń.

Ref: Z całym zaufaniem
stajem u Twych wrót
O, szkaplerzna Pani,
przyjm Twój wierny lud!

2. Niechaj Jezus najmilszy,
co w ramionach Twych śpi,
nasze prośby usłyszy
i szczęśliwe da dni!

Ref: Z całym zaufaniem
stajem u Twych wrót
O, szkaplerzna Pani,
przyjm Twój wierny lud!

___________________________________________________________________

Gdy Cię Matko żegnamy

1. Gdy Cię Matko żegnamy,
bo nam odejść już czas.
Jeszcze raz Cię błagamy,
pobłogosław Ty nas.

Ref: Zabierzmy ze sobą
w oczach obraz Twój,
Niezawodną pomoc
na codzienny znój!

2. Prowadź tam nasze kroki,
gdzie posyła nas Bóg.
Pod matczynym Twym okiem,
żyć będziemy bez trwóg.

Ref: Zabierzmy ze sobą
w oczach obraz Twój,
Niezawodną pomoc
na codzienny znój!

___________________________________________________________

Jestem dziecięciem Maryi

Jestem dziecięciem Maryi pełnym szczęścia i radości.

Noszę Jej Szkaplerz na szyi śpiewając tę pieśń miłości.

Szczęśliwy, kto już w zaraniu oddał się Świętej Maryi.

Szczęśliwy, kto na wygnaniu nosi Jej Szkaplerz na szyi.

 

O dusze bólem ściśnione, rzućcie się do stóp swej Matki.

Przy Niej znajdziecie obronę, boście Jej najmilsze dziatki.

Ona płaszczem Swej opieki wszelką niedolę okryje.

I z łez osuszy powieki, dając swój Szkaplerz na szyję.

 

Godłem Najświętszej Dziewicy jest kwiat wonny, lilia biała,

W której jak w źródle krynicy jaśnieje Jej dusza cała.

Woń Jej dziewiczej czystości rozlewa się dookoła.

A ogień Boskiej Miłości blaskiem opromienia czoła.

___________________________________________________________________

Matko Boża, tyś nam dała   

(na melodię „Cześć Maryi”)

Matko Boża, tyś nam dała znak opieki Swej.

Boś nas bardzo ukochała, dzieci ziemi tej.

Boś nas bardzo ukochała, dzieci ziemi tej.

 

I chcesz wszystko dzielić z nami, radość, ból i znój.

Aby życia iść drogami, nosząc Szkaplerz Twój.

Aby życia iść drogami, nosząc Szkaplerz Twój.

 

By ucieszyć Matko Ciebie, chcemy wiarą żyć.

Aby potem kiedyś w niebie razem z Tobą być.

Aby potem kiedyś w niebie razem z Tobą być.

_______________________________________________________________

Matko Karmelu (na m. Gwiazdo zaranna”)

 

Matko Karmelu, Szkaplerza Pani,

Serca Ci nasze niesiemy w dani.

Broń nas od grzechu, strzeż nas od złego,

Naucz nas kochać zawsze bliźniego.

 

Gdy ból ciężarem nas swym przytłoczy,

Niech Ciebie, Matko szukają oczy.

A Ty nam wskażesz Szkaplerza znamię,

Wtedy cierpienie nas już nie złamie.

 

Za to, że kochasz nas Matko droga,

Wypraszasz dla nas łaski u Boga.

Niech dziękczynienie wciąż od nas płynie,

Pamięć dobroci Twojej nie zginie.

_________________________________________________________