Sakrament chrztu świętego

Chrzest święty udzielany jest: w III niedzielę miesiąca o godz. 11:00

Zgłoszenia dziecka do chrztu świętego należy dokonać najpóźniej w tygodniu poprzedzającym chrzest.

Na uroczystość chrzcielną należy przygotować świecę i tzw. białą szatę. 

Przy zapisie dziecka do chrztu świętego należy przedłożyć:

  • akt urodzenia dziecka z U.S.C.;
  • świadectwo ślubu kościelnego (jeśli nie ma adnotacji w naszej kancelarii)
  • dla rodziców chrzestnych mieszkających poza naszą Parafią - poświadczenie z ich Parafii, iż mogą podjąć rolę ojca i matki chrzestnej.
     

Rodzicami chrzestnymi mogą być:

  • katolicy, którzy skończyli 16 rok życia i przyjęli sakrament bierzmowania;
  • wierzący i praktykujący (w czasie Mszy św. przygotowani spowiedzią św. do pełnego uczestnictwa - z Komunią św.);
  • małżonkowie - żyjący w sakramentalnym małżeństwie (po ślubie kościelnym)


Podczas Mszy świętej, na której dziecko przyjmuje chrzest święty, Rodzice i Chrzestni przystępują do Komunii świętej.