Małżeństwo

Urzędowe czynności prawne typowego

ślubu konkordatowego.

 

1. Narzeczeni ustalają datę ślubu i rezerwują termin w kancelarii.

Można rok wcześniej, bo np. chcą zarezerwować salę na wesele.

            Samodzielnie: Jeśli narzeczeni nie mają, to trzeba odbyć Katechizację Przedmałżeńską – Kurs Przedmałżeński.

            Samodzielnie: narzeczeni, którzy chrzest mieli w innej parafii niż będzie spisywany protokół przedmałżeński musza udać się do parafii swojego chrztu po Metrykę – Świadectwo Chrztu.

2. Pierwsza rozmowa w kancelarii - 3 pełne miesiące przed ślubem oboje zgłaszają się do kancelarii

Która parafia – ta w której jedno z nich mieszka na stałe, tymczasowo, lub  co najmniej miesiąc – liczy się fakt zamieszkania a nie tylko zameldowanie.

Zwyczaj jest taki, że w parafii narzeczonej.

Jeśli ślub ma być w zupełnie innej parafii obowiązuje to samo co wyżej i proboszcz udziela delegacji księdzu z innej parafii.

 

Trzeba przynieść:

Dowód osobisty

Metrykę chrztu (Świadectwo chrztu) – osoby, które chrzest miały w innej parafii niż teraz  jest ślub muszą udać się po metrykę. Uwaga: ważność metryki wynosi 6 miesięcy.

Zaświadczenie z USC o stanie wolnym narzeczonych (ważne 3 miesiące i musi być ważne w dniu ślubu)

Świadectwo nauki z oceną z religii– do wglądu

Świadectwo Katechizacji Przedmałżeńskiej– Kurs Przedmałżeński ( jeśli jeszcze nie ma, to można przynieść na 2-gie spotkanie)

Trzeba mieć ustalonych świadków ślubu – imię, nazwisko i adres.

 

Rozmowa – protokół przedmałżeński – cz. 1

 

Narzeczeni otrzymują:

Skierowanie do Poradni Rodzinnej na 3 spotkania

Skierowanie na Dzień Skupienia dla narzeczonych

Kartki do spowiedzi

Zawiadomienie o wygłoszeniu zapowiedzi– dotyczy narzeczonych z innej parafii. (nie ma ochrony danych osobowych – małżeństwo jest  sprawą publiczną)

 

            Samodzielnie: Jeśli było wydane Zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi trzeba je zanieść do parafii chrztu, poprosić o wygłoszenie. Po ogłoszeniu trzeba odebrać potwierdzenie bo będzie potrzebne na II rozmowę w kancelarii.

            Samodzielnie: narzeczeni udają się do USC w gminie lub mieście na terenie którego są zameldowani po Zaświadczenie o braku przeszkód cywilnych – o stanie wolnym.

            Samodzielnie: narzeczeni umawiają  organistę i kościelnego

 

3. Druga rozmowa w kancelarii – 1 - 2 tygodnie przed ślubem oboje zgłaszają się do kancelarii

 

Trzeba przynieść:

Potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi- jeśli było wydane zaświadczenie.

Potwierdzenie rozmów w Poradni Rodzinnej

Potwierdzenie uczestnictwa w Dniu Skupienia dla Narzeczonych

 

Jeśli małżeństwo ma błogosławić ksiądz z poza parafii to trzeba teraz to ustalić do licencji.

Jeśli oprawę muzyczną ma prowadzić zespół muzyczny, trzeba na tydzień przed ślubem przesłać teksty zaplanowanych pieśni - mają to być pieśni religijne.

 

Rozmowa – protokół przedmałżeński – cz. 2

 

4. Ślub

Świadkowie i narzeczeni przychodzą do zakrystii przed ślubem podpisać Protokół i  Zaświadczenia USC.

Muszą mieć dowód osobisty i przynoszą obrączki ślubne, kartki od spowiedzi narzeczonych oraz  ewentualne pamiątki do poświęcenia w czasie ślubu.

Nowożeńcy otrzymują Zaświadczenia o zawarciu ślubu.

 

Wszystkie nietypowe sytuacje trzeba szczegółowo omawiać i ustalać z ks. proboszczem

w momencie ustalania terminu ślubu.