Papieskie Dzieła Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci (PDMD) – jedno z czterech Papieskich Dzieł Misyjnych – ma na celu uwrażliwianie dzieci na potrzeby swoich rówieśników na całym świecie. Pod skrzydłami PDMD mali chrześcijanie na miarę swych możliwości, wciąż spieszą z pomocą potrzebującym rówieśnikom w krajach misyjnych. Wspierają je swoimi codziennymi modlitwami, a także ofiarami materialnymi.

 

Cele i działania:

 

„Niech każdy człowiek ujrzy w drugim człowieku nie wroga, którego ma zwalczać,
lecz brata, którego ma przyjąć i kochać, aby budować razem lepszy świat.”
PDMD w Parafii Korzenna powstało, by czynnie wypełniać przesłanie Jana Pawła II. Funkcjonuje i rozwija się już od kilku lat, w których wiele już zdziałaliśmy.
MOST – jest naszym mottem. Modlitwa, ofiara, służba oraz twórczość, są głównymi naszymi ,,zajęciami”; uczestnicy Papieskiego Dzieła Misyjnego czują się powołani do wypełniania ich.
Pragniemy poprzez modlitwę, duchowo wspierać misje, misjonarzy i misjonarki, kraje misyjne i wszystkich tych, do których dzięki Nim dociera Dobra Nowina.
Ofiara jest niewielka – wynosi ona równowartość jednego cukierka tygodniowo lub jednej bułki miesięcznie, to jest ok. 50 groszy. Każdy z nas regularnie rezygnuje z batonika, chipsów, cukierków, czy czekoladki, by wspomagać naszych biednych braci.
Służymy i tworzymy głównie poprzez aktywną działalność PDMD w parafii, zbieramy datki, organizujemy różnego rodzaju akcje, jak choćby Kolędnicy Misyjni, w okresie Bożego Narodzenia.
Wielu z nas wielokrotnie brała udział w Misyjnych Wakacjach z Bogiem, oraz innych wyjazdach formacyjnych, gdzie mieliśmy okazję pogłębiać nie tylko swoją wiarę, ale także otwierać się na pomoc misjom.

 

Opiekun:

 

Spotkania PDMD w Korzennej prowadzi aktualnie ks. Roman Michura, który przejął to dzieło od ks. Mariusza Węgrzyna. Zaczynamy więc, właściwie, od nowa i mamy nadzieję na kolejny sukces.

 

Spotkania:


Spotykamy się co drugą sobotę miesiąca, ok. godziny 10:00 w przykościelnej salce.
Nie ma nas dużo, dlatego też zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci (od ok. 3 klasy), ale też i nieco starszych - gimnazjalistów, by włączyli się w to szlachetne dzieło i pomagali nam, jak tylko mogą, rozprzestrzeniać Chrystusową radość