Parafialny Zespół Caritas

„Chryste, otwórz nasze oczy,

abyśmy dostrzegli Twoje oblicze

w twarzach ludzi biednych i potrzebujących.

Otwórz nasze serca,

abyśmy mogli nakarmić Ciebie,

kiedy jesteś głodny,

przyodziać, kiedy jesteś nagi,

przygarnąć, kiedy jesteś bezdomny…”

 

„Caritas” znaczy po łacinie „miłość bliźniego”. Wzajemna miłość była zawsze znakiem rozpoznawczym chrześcijan według słów Chrystusa: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13,35). Działalność charytatywna ma charakter świadectwa, jest znakiem wierności Chrystusowi i należy do istotnych zadań kościoła.

Działalność Parafialnego Oddziału Caritas została reaktywowana 17 listopada 2013.  Głównym celem Caritasu jest pomoc osobom chorym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Ważnym zadaniem Oddziału jest mobilizowanie całej wspólnoty parafialnej do codziennego podejmowania czynów miłosierdzia wobec bliźnich poprzez:

 

  • Zachęcanie do pełnienia uczynków miłosierdzia w swoim środowisku;
  • Organizowanie nabożeństw pobudzających do praktykowania czynnej miłości, np. z okazji Dnia Chorych , Tygodnia Miłosierdzia.
  • Przeprowadzanie zbiórki żywności w okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
  • Stałe rozpoznawanie potrzeb w parafii.
  • Organizowanie konkretnej pomocy materialnej i wsparcia duchowego.
  • Pozyskiwanie środków materialnych na prowadzenie działalności charytatywnej.
  • Prowadzenie stałej formacji duchowej członków Oddziału.
  • Współpraca z pozostałymi grupami parafialnymi i stowarzyszeniami.

 

Nasza posługa charytatywna połączona jest z modlitwą. Modlitwa daje wsparcie, siłę do pracy na rzecz drugiego człowieka, a także pomaga lepiej zrozumieć bliźniego i otworzyć się na jego potrzeby.

W naszych działaniach kierujemy się zasadą dyskrecji, poszanowania uczuć i prywatności osób, do których kierowana jest nasza pomoc.