Artykuły

Kolejność rodzin w parafii

Stan aktualny na 01-09-2021 r

Kolejność rejonów

 

1.          Domy nad plebanią

2.          Potoki 1

3.          Potoki 2

4.          Pogwizdów 1

5.          Pogwizdów 2

6.          Pogwizdów 3

7.          Łysa Góra

8.          Świegocin 1

9.          Świegocin 2

10.              Podtrzycierz 1

11.              Podtrzycierz 2

12.              Podtrzycierz 3

13.              Przylasek

14.              Korzenna  Wschodnia

15.              Korzenna Zachodnia 1

16.              Korzenna Zachodnia 2

17.              Wodomistrzówka 1

18.              Wodomistrzówka 2

19.              Korzenna Osiedle

20.              Teluszowa1

21.              Teluszowa 2

22.              Łyczana Podtrzycierz 1

23.              Łyczana Podtrzycierz 2

24.              Łyczana Granice 1

25.              Łyczana Granice 2

26.              Łyczana Południowa

27.              Łyczana Północna

28.              Niecew Góra

29.              Podniecew 1

30.              Podniecew 2

31.              Poręby Jasionki

 

Kolęda Nr Pierw. Litera
Domy nad plebanią
  K.  
1 305 M
2 122 Ś
3 148 Ś
W
W
4 141 M
5 484 M
6 131 S
7 268 S
8 268 S
9 417 P
P
10 85 S
 
11 270 B
B
12 10 K
13 489 M
14 557 K
15 297 M
M
16 9 K
K
17 394 K
18 299 W
19 109 W
B
20 108 S
S
21 8 K
S
22 292 B
B
Potoki 1
  K.  
Kolęda Nr  
0 449 Ł
1 448 K
2 503 P
3 510 M
4 295 G
5 439 B
6 491 T
7 541 M
8 399 K
9 354 K
10 16 K
K
11 142 W
W
12 372 W
K
13 443 P
14 444 W
15 339 O
16 132 M
17 92 W
L
18 563 B
M
19 493 K
20 554 S
21 528 K
22 20 K
K
23 49 K
24 68 S
B
25 72 K
K
26 371 P
27 286 W
J
28 69 P
29 192 O
30   T
31 309 T
32 426 G
33 408 K
34 521 Ś
Potoki 2
  K.  
Kolęda Nr  
1 236 M
2 348 W
W
3 516 K
K
T
4 529 K
5 152 K
S
6 350 K
7 355 G
8 523 R
9 73 W
W
W
W
10 57 K
K
11 139 P
P
0 ?? G
12 W. 140 K
K
13 W. 147 F
14 451 W
K
15 ?? G
16 427 D
D
17 447 S
18 204 D
K
19 218 K
20 476 S
21 466 P
22 214 M
23 380 C R
24 380 G S
25 381 B M
26 381 A W
? 380 B  J
27 381 E F
28 381/4 B
29 312 P
S
Pogwizdów 1
  K.  
Kolęda Nr  
1 518 M
2 524 G
3 135 M
4 513 M
5 138a K
6 494 J
  574 S
7 471 W
8 492 N
9 515 P
10 13 G
B
11 14 Ł
12 171 S
13 452 O
14 370 K
15 174 L
S
S
16 379 M
17 496 M
18 497 M
19 382 W
20 196 W
21 289 B
22 483 S
23 430 Ł
24 442 S
Pogwizdów 2
  K.  
Kolęda Nr  
1 383 G
2 469 K
3 457 S
4 156 G
5 506 K
6 187  
T
P
7 155 G
8 138 M
9 43 J
10 175 S
K
K
11 134 F
W
12 136 K
Ł
11 42 F
F
F
14 213 M
15 237 T
T
T
16 181 B
17 59 K
K
K
18 438 K
Pogwizdów 3
  K.  
Kolęda Nr  
1 276 K
K
2 388 K
3 257 K
K
4 336  
Z
Z
5 261 Z
Z
6 377 Z
7 221 C
8 304 Z
9 386 J
10 318 S
11 320 B
12 250 K
O
13 406 K
14 321 B
15 334 K
  560 Ł
16 385 S
17 277 M
J
Łysa Góra
  K.  
Kolęda Nr  
1 501 T
2 375 T
3 97 W
4 82 K
5 127 W
6 179 G
G
7 200 P
P
8 158 P
9 157 K
K
10 212 M
M
11 453 G
12 344 P
P
13 160a P
14 160 P
15 172 W
16 188 O
O
17 177 N
18 231 S
K
19 205 M
20 207 O
21 189 O
K
Świegocin 1
  K.  
Kolęda Nr  
1 173 W
2 193 K
K
3 185 N
N
4 456 U
5 445  
6 201 K
7 168 K
K
8 195 G
P
9 356 J
10 191 W
11 165 H
M
12 392 H
13 83 K
K
14 19 C
Świegocin 2
  K.  
Kolęda Nr  
1 412 B
2 395 B
3 167  
4 347 G
5 346 P
6 358 W
7 393 D
8 536 F
9 166 J
10 482 M
11 169 K
K
S
12 534 K
13 170 K
14 360 W
15 405 K
16 420 M
17 ?? N
B
18 86 K
O
19 119 J
J
20 488 K
Podtrzycierz 1
  K.  
Kolęda Nr  
1 435 S
2 422 G
3 133 S
B
4 273 N
G
5 66 A
A
6 410 A
7 121 R
8 164 W
9 365 Ś
W
0   N
10 368 Ś
11 123 M
12 18 M
M
13 310 K
14 313 G
15 45 K
16 319 K
M
17 89 G
M
18 369 G
Podtrzycierz 2
  K.  
Kolęda Nr  
1 67 K
Ś
P
2 178 G
 
3 424 G
4 441 O
5 125 O
6 378 Z
7 402 A
8 328 L
9 391 P
10 99 O
11 245 P
12 90 P
P
13 149 K
14 454 W
15 459 G
Podtrzycierz 3
  K.  
Kolęda Nr  
1 3 K
M
 
M
2 507 M
3 11 M
4 357 B
5 404 J
6 340 N
7 525 K
8 411 M
9 209 K
P
10 397 W
11 298 K
K
12 403 G
13 290 G
K
14 374 T
15 485 T
Przylasek
  K.  
Kolęda Nr  
1 107 M
M
B
2 95 Ł
3 60 M
T
4 564 J
5 341 M
L
6 230 W
W
7 389 K
8 98 K
K
9 79 K
Ł
10 88  
M
11 103 W
12 190 Ż
13 194 K
M
14 343 G
G
15 363 G
16 446 G
17 291 a G
O
18 333 G
19 219 W
20 183 W
W
21 220a P
0 252 J
22 473 B
23 217 G
24 423 H
25 520 K
26 546 K
K.  Wschodnia
  K.  
Kolęda Nr  
1 367 L
2 271 G
3 508 G
0 4 G
4 274 J
5 254 J
J
6 337 K
K
  283 A B
7 283 B K
8 464 B
9 462 S
10 463 W
11 206 S
M
M
12 314 S
13 433 Z
14 233 K
15 106 M
    M
C
17 269 F
W
18 285 W
W
O
19 228 S
20 296 L
21 46 J
K. Zachodnia 1
  K.  
Kolęda Nr  
1 222 J
2 116 Z
3 B
4 2 K
5 37 Z
6 249 Z
M
7 234 B
B
  549 T
8 235 G
9 211 K
K
K
K
10 522 P
11 294 T
S
12 242 T
B
13 87 M
14 87 K
15 345 Z
Z
16 153 W
W
B
K
17 317 R
18 323 T
19 376 B
20 409 B
21 180 J
J
K. Zachodnia 2
  K.  
Kolęda Nr  
1 253 Z
2 Z
3 538 K
4 432 S
5 208 S
6 418 S
S
7 401 B
8 421 M
9 416 M
10 539 G
11 373 S
12 415 G
13 311 K
N
14 332 B
15 308 B
S
16 326 K
K
0   D
Wodomistrzówka 1
  K.  
Kolęda Nr  
1 55 W
2 129 K
3 431 S
4 147 P
M
5 364 B
B
B
6 517 M
7 495 Ś
8 465 S
9 455 P
10 359 O
11 437 W
12 414 T
13 500 S
14 504 O
15 232 J
16 349 O
17 498 O
18 284 O
19 361 Z
20 361 K
21 238/2 K
0 238/1 W
22 238/? C
23 238/?  
24 400 D
25 458 S
26 450 K
K
27 130 K
K
28 130 K
K
Wodomistrzówka 2
  K.  
Kolęda Nr  
1 111 D
2 140 Ś
3 229 K
K
4 330 K
5 316 Ś
6 140 G
7 440 K
8 146 K
9 281 K
T
10 53 O
11 53 a O
J
K. Osiedle
  K.  
Kolęda Nr  
1 22 Z
Z
2 124 T
3 84 M
4 251 K
5 561 B
6 303 K
7 151 S
Z
8 241  
S
9 266 O
10 255 D
F
11 267 M
12 390 Z
13 280 W
J
14 288 J
 
15 287 Z
K
16 260 S
17 259 O
O
 
18 302 B
19 263 G
20 256 Z
M
21 264 Ż
R
22 265 J
N
Teluszowa 1
  K.  
Kolęda Nr  
1 61 B
B
2 74 M
M
3 77 T
T
4 398 M
5 5 M
M
6 76 G
7 63 K
K
K
8 225 S
M
9 474 S
10 112 S
S
S
11 126 O
 
12 114 K
13 64 M
P
14 104 G
G
15 102 O
o
D
16 96 O
17 41 N
N
18 472 T
19 366 G
 
0 105 W
20 30 Z
21 487 P
Teluszowa 2
  K.  
1 27 P
P
2 26 M
3 25 Ż
O
4 28 K
K
5 519 S
6 29 Z
Z
7 246 O
O
8 351 S
9 23 S
10 544 S
11 556 S
12 300 S
13 154 S
14 307 J
15 467 J
Łyczana Podtrzycierz 1
  Ł.  
Kolęda Nr  
1 49 C
S
2 81 O
O
O
3 96 O
O
4 7 B
0 52 M
5 50 Z
6 57 M
M
7 59 G
8 63 T
9 60 N
10 115 W
11 103 B
12 69 M
M
13 23 M
14 65 J
J
15 387 K K
N
16 384 K G
17 227 K G
P
18 78 K  
19 301 K G
C
20 551 G
21 477 K S
22 362 K W
23 226 K W
24 460 K K
25 94 K Z
26 94 K Z
27 62a K Z
28 62 K Z
Z
Z
K
B
Łyczana Podtrzycierz 2
  Ł.  
Kolęda Nr  
1 95 G
2 87 N
M
3 58 M
4 94 B
5 6 G
6 8 R
R
7 89 Ś
8 51 Ś
9 9 Z
Z
10 102 Z
11 43 G
G
12 40 O
O
O
13 90 O
O
K
14 10 O
N
N
15 110 K
16 12 K
T
T
Łyczana Granice 1
  Ł.  
Kolęda Nr  
1 34 R
2 18 F
F
3 42 K
4 53 M
M
5 47 G
6 13 J
7 11 Z
Z
8 30  
T
9 66 G
G
G
10 98 K
11 116 S
12 17 S
S
13 78 B
14 70 W
15 35 C
16 37 S
17 45 G
18 G
19 36 Ś
36 K
20 26 S
21 21 L
L
L
Łyczana Granice 2
  Ł.  
Kolęda Nr  
1 74 T
2 79 M
3 44 M
M
4 106 K
5 27 K
6 105 K
7 73 K
8 22 M
9 143 K
10 143a K
11 480 Ż
12 436 M
13 51 M
N
14 24 S
S
B
15 68 B
B
K
16 107 R
17 41 K
18 38 J
Łyczana Południowa
  Ł.  
Kolęda Nr  
1 84 H
2 84 H
3 54 K
K
4 92 F
5 109 M
6 61 F
7 61 F
8 62 K
9 28 C
10 3 W
W
11 5 J
J
12 48 M
P
13 46 K
14 55 M
M
Łyczana Północna
  Ł.  
Kolęda Nr  
1 14 W
2 16 G
3 1 O
4 56 O
5 1 M
S
6 100 K
7 4 K
8 82 K
H
9 83 K
K
10 29 J
J
M
11 93 J
12 85 O
13 88 B
14 77 M
15 113 B
16 97 G
17 112 Z
18 64 G
G
19 117 K
20 76 O
21 104 G
22 86 Ł
Ł
23 99 B
24 111 M
25 91 O
O
26 101 K
25 K
Niecew Góra
  N.  
Kolęda Nr  
1 3 K
2 2 P
P
3 1 K
4 8 K
K
 
5 9 F
6 10 M
7 11 S
S
S
8 48 S
9 67 P
10 7 P
P
11 64 S
12 71 S
13 12 O
O
14 13 C
C
14 69 T
T
16 70 C
C
17 15 M
M
18 42 Ł
Ł
19 0  
20 63 K
21 18  
M
M
22 K. 6 T
23 K. 407 O
24 K. 258 T
B
Podniecew 1
  N.  
Kolęda Nr  
1 54 Ś
2 47 Ł
Ł
T
3 46 N
N
4 43 W
D
5 44 Ł
Ł
6 44 Ł
7 49 Ć
8 41 K
K
9 52 K
10 38 Ż
11 60 Ś
12 55 B
13 50 L
14 K
15 66 K
16 31 K
17 58 G
0 29  
18 30 K
19 14 G
20 75 B
21 56 P
J
22 51 G
Podniecew 2
  N.  
Kolęda Nr  
1 37 S
S
2 35 G
 
3 35 G
4 34 G
5 73 G
G
6 33 B
P
7 B
8 32 G
0 ?? T
9 K. 247 S
A
10 K. 40  
G
11 K. 40 B
S
12 S
G
13 K. 56 B
14 K. 117 S
F
15 N b.n. S
16 62 M
 
 
17 59 O
18 26 T
19 65 K
20 24 G
G
21 23 Ś
K
22 21 K
23 20 W
24 19 B
Poręby i Jasionki
  K.  
Kolęda Nr  
1 58 K
T
T
2 33 P
3 533 P
4 34 Ł
Ł
5 17 T
6 128 S
Z
7 128 S
8 470 B
9 429 K
10 81 N
P
11 15 G
G
12 499 G
13 115 W
14 35 M
15 327 Ł
16 L.W. 389 K
S
17 L.W. 445 C
18 L.W. 175 Ł
19 36 W
20 419 W
21 75 O
O
O
22 322 K
K
23 461 O
O
24 L.W. 214 B
B
25 L.W. 363 G
26 L.W. 237 M
27 L.W. 200 H
M
28 N. 16 Ł
Ł
29 N. 17 M
30 N. 61 M
31 K. 113 Ł
32 38 K
33 490 L
Inne i nieznane 
     
  L.W. 399 K
  L.W. 414 B
  L.W. ??? B
  Ł 114 H
    W
  ??  
  ??  
     
  ?? ??
  534  
  531  
  283a  
  202  
     
  547  
  N. 16