Rada Parafialna

Wyniki wyborów do Duszpasterskiej Rady Parafialnej

10.09.2017 r.odbyły się wybory do Duszpasterskiej Rady Parafialnej w naszej parafii.

W wyniku głosowania do Rady Parafialnej zostali wybrani:

1.      Józef Kasprzyk

2.      Rafał Martuszewski

3.      Jerzy Bajerski

4.      Józef Zając

5.      Jan Kawka

 

Z mianowania do Rady Parafialnej zaproszeni są:

6. Leon Gąsior

7. Wiesław Widlak

8. Zofia Nika

9. Bernadeta Wierzbanowska

 

Z urzędu w skład Rady Parafialnej wchodzą:

10. Ks. Proboszcz

11. Przedstawiciel księży wikariuszy - Ks. Roman Michura

12. Przedstawiciel pracowników świeckich - Paweł Kois

13. Przedstawiciel stowarzyszeń - Halina Kapała

Członkom dotychczasowej Rady Parafialnej składam serdeczne podziękowanie, Bóg zapłać Wam za poświęcony dla parafii czas i pomoc. Oczywiście dalej prosimy o zaangażowanie w życie parafialne, choć może w inny sposób.