1. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Wielkim Tygodniu

2. Msze Św. z ok. pogrzebu

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych lub umieszczone są na podstawie prawa.

Sprawozdanie za 2021

Gru 31 2021

Św. Jan Paweł II napisał:

 „Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna”

Dla nas każdy rozpoczynający się dzień, tydzień, miesiąc, rok,

jest przypomnieniem o nadziei na lepsze,

na szczęście w przyszłości.

Sprawozdanie z działalności parafii w 2021 roku

Wydarzenia z życia Kościoła

 

Świat

Pandemia Covid 19 trwa nadal i coraz bardziej utrudnia nam życie i funkcjonowanie.

Papież Franciszek rozpoczął  XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”

Papież ogłosił Rok Rodziny Amoris letitiae od marca 2021 do czerwca 2022

Zakończył się Rok Św. Józefa

Papież odwiedził Węgry Słowację Cypr Grecję

 

Polska

 

Do Kościoła rzymskokatolickiego należy w Polsce 32 mln 440 tys. wiernych.

Wszystkich Polaków jest 38 mln 400 tys.

Odbyła się beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia i Matki Elżbiety Róży Czackiej, Założycielki Zakładu dla Niewidomych w Laskach.

Do polskich seminariów diecezjalnych wstąpiło w tym roku 242 kandydatów do kapłaństwa, do seminariów zakonnych 114 razem 356 kandydatów. (o 20 % mniej niż w 2020)

 

Diecezja tarnowska

W Seminarium Duchownym naukę rozpoczęło 14 kleryków

Tarnowskie Seminarium obchodzi Jubileusz 200 lecia działalności

Nadal trwa V Synod Diecezji Tarnowskiej

Ks. Artur Ważny został konsekrowany na Biskupa pomocniczego w naszej diecezji

Rozpoczął się proces beatyfikacyjny Stefanii Łąckiej

 

Parafia

Nasze życie religijne podniosło się po ograniczeniach wynikających z pandemii i można je było prowadzić i rozwijać normalnie tak dla całej parafii jak i dla grup duszpasterskich. Widać jednak że niewielka część wiernych nie wróciła do regularnego uczestnictwa w nabożeństwach.

Odbyły się Misje Święte prowadzone przez OO Redemptorystów, podczas których przeżywaliśmy Jubileusz 50 lecia konsekracji kościoła parafialnego. Uroczystości przewodniczył ks. Bp. ordynariusz Andrzej Jeż.

Zakończyła się peregrynacja figury św. Michała Archanioła w naszych rodzinach

 

 Statystyka

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Uczęszczanie na Mszę

60,57%

47,94%

52,69%

59,09%

48,17%

 

49,20%

Komunia Św.

27,54%

18,00%

20,89%

31,26%

28,29%

 

26,74%

Chrzty - razem

35

35

40

40

32

44

32

Korzenna

26

27

29

36

22

35

25

Łyczana

7

3

7

2

5

3

5

Niecew

2

5

4

2

5

6

2

             

 

Pogrzeby - razem

19

28

18

20

28

32

20

Korzenna

14

20

9

15

21

20

13

Łyczana

5

6

5

3

2

8

7

Niecew

0

2

4

2

5

4

0

             

 

Śluby

13

10

25

7

20

13

17

             

 

I Komunia

42

0

51

40

30

49

43

Bierzmowani

47

55

53

53

97

35

44

Komunia Św.

110 000

70 000

80 000

80 000

80 000

40 000

80 000

Komunia p. szafarzy

 

1272

1163

1379

1220

638

896

Msze u chorych

17

13

6

12

6

3

2

             

 

Grupy duszpasterskie

           

 

Chór parafialny

25

25

18

15

12

12

10

Grupa Misyjna

6

3

5

5

5

0

0

DSM

15

27

38

30

26

15

8

Ministranci i aspiranci

43

23

26

28

18

18

23

Lektorzy

18

21

18

16

37

27

23

MGA

30

25

45

20

15

12

20

Zespół muzyczny

15

12

 

8

7

12

8

Caritras

19

19

19

19

19

19

19

Szkolny O. Caritas

48

12

20

20

40

52-0

??

Róże Różańcowe

31 Róż

31

24

24

25

25

25

Duszp. Rada Parafialna

 

15

13

13

13

13

13

Nadzw. Szafarze N. Sakr.

4

4

6

6

6

6

 

6

Kościół Domowy

 

1 krąg

1 krąg

1 krąg

1 krąg

1 krąg

1 krąg

             

 

Prasa katolicka

           

 

Niedziela

5

4

4

5

4

5

5

Gość Niedzielny

30

25

25

25

25

15

25

Promyczek Dobra

60

80

50

35

30

25

15

 

Inwestycje wykonane w 2021 r.:

 

1. Kościół

 

Pod chórem założono drewniane opaski oraz winkle narożne na krawędziach ścian i drzwi,  przy ławkach oparcia i przy oknach obok wejścia parapety, oraz nowe lampy sufitowe.

 

Wokół sali pod kościołem od zewnątrz wykonano nowe odwodnienie i zaizolowano ściany  strop Sali, aby woda nie wchodziła do środka. Poprawiono kostkę na trasie procesyjnej wokół kościoła nad salą i w sąsiedztwie.

Wykonano wentylacje do tej sali.

 

2. Cmentarz

Podczas Misji Świętych został wymieniony krzyż.

 

4. Plebania

Nie było prac

 

5. Tereny parafialne

Ogrodzono część terenu gospodarczego siatką leśną.

 

Plan remontowe na 2021

Remont Sali pod kościołem wewnątrz, aby mogła służyć jako sala audio wizualna.

Trzeba rozpocząć prace przy zmianie systemu ogrzewania kościoła – będzie to proces podzielony na etapy, rozpoczniemy od budowy instalacji w sali pod kościołem i w sanitariatach.

Na plebani trzeba zacząć wymieniać balustrady na balkonach gdyż obecne drewniane już zagrażają bezpieczeństwu.

W dalszych planach będzie remont kaplicy miłosierdzia, wymiana źródeł ciepła oraz dalsza budowa instalacji w systemie ogrzewania kościoła.

Przy plebani jest potrzeba wybudowania budynku gospodarczego na garaż i pomieszczenie dla Caritasu.

 

Funkcjonowanie parafii i utrzymanie kościoła są pokrywane z ofiar wiernych i obejmują:

Energia elektryczna, drewno do ogrzewania kościoła, organizacja rekolekcji, organizacja spowiedzi parafialnych, pranie bielizny liturgicznej, środki czystości, narzędzia do sprzątania, wymiana żarówek, komunikanty, hostie, wino mszalne, kadzidło, materiały poligraficzne przysyłane z Kurii Diecezjalnej, niektóre wyjazdy rekolekcyjne osób posługujących w liturgii , wywóz śmieci, koszty kanalizacji z kościoła, ubezpieczenie OC, podatek, szaty liturgiczne, niektóre prace naprawcze,  drobne narzędzia, drobne wyposażenie, oraz wszelkie bieżące naprawy, przeróbki czy modernizacje. Kościół dalej ogrzewamy drewnem jakie w parafii pozyskujemy. Ale możliwe to jest dzięki systematycznej pomocy strażaków z OSP Korzenna i dzięki wytężonej pracy Pana kościelnego, za co składamy im serdeczne Bóg zapłać.

 

Funkcjonowanie plebanii oraz koszty utrzymania księży nie są pokrywane ze składek w kościele tylko z ofiar składanych przy okazji zamawiania Mszy Św., przy czynnościach kancelaryjnych: śluby, chrzty i pogrzeby, przy wypominkach i obejmują:

Ogrzewanie, prąd elektryczny, gaz, woda, śmieci, ścieki, zakup żywności, wynagrodzenia kucharek, itp …

 

Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

W związku z ustawą o ochronie danych Kuria Diecezjalna orzekła iż szczegółowe sprawozdanie finansowe parafii jest sprawą wewnętrzną parafii i nie można go publikować w internecie – w związku z tym jak zwykle jest podane w sprawozdaniu 31.12.2021 na nabożeństwie  na koniec roku i będzie wywieszone w gablocie tak, aby każdy mógł się zapoznać, ale nie będzie go na stronie internetowej.

 

Sprawozdanie finansowe w skrócie:

 

Saldo na koniec 2020 r.             60 455,12   

Ofiary                                            522 725,49   

Wydatki                                      - 440 294,55

Saldo na koniec 2021 r.           142 886,06

 

W gospodarowaniu finansami skupiliśmy się na dokonaniu pewnych oszczędności, aby zabezpieczyć środki na niespokojny czas pandemii i lepiej przygotować się do dalszych remontów.

 

Parafialny Oddział Caritas

 

Działalność Caritas to przede wszystkim cicha pomoc potrzebującym oraz pomoc w przygotowaniu spotkania z kapłanami dla przyjęcia sakramentów.

Stała opieka nad tymi o których wiemy, że są w potrzebie i czuwanie czy ktoś nowy nie znalazł się w potrzebie. W poszczególnych przypadkach udzielana była konkretna pomoc.

Stałą opieką w formie częstej pomocy w ciągu roku Caritas obejmuje 35 osób.

 

Saldo za 2020 rok                                                                            8 214,42

Skarbonki darowizny i ofiary przy działalności Caritas                    22 902,00               

Wydatki                                                                                             25 038,00

Saldo za 2021 rok                                                                             6 078,42

 

Co nas czeka – jakie są plany duszpasterskie na najbliższy rok:

Dalsza odbudowa, życia religijnego, tak aby Kościół jako wspólnota prowadził wiernych do zbawienia. Wiemy że rzeczywistość nas zaskakuje, dlatego musimy czuwać aby zaradzić bieżącym potrzebom całej wspólnoty. Dlatego regularnie o bieżących potrzebach rozmawiamy w gronie Rady Duszpasterskiej, Zespołu Synodalnego, Caritasu i we wspólnocie kapłańskiej.

 

Wszystkim za wszelkie ofiary

składamy serdeczne podziękowanie

BÓG ZAPŁAĆ