1. Sprawozdanie z życia parafii za 2023

2. Msze Św. z ok. pogrzebu

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych lub umieszczone są na podstawie prawa.

Modlitwa przed Misjami

Cze 12 2021

          Modlitwa o łaski misyjne                                              

 

Dobry i miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Mi­sji, które mają być okazją naszej  przemiany . Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców naszej parafii.

Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania

prawdy i zostali zba­wieni. Potrzeba do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy: „Przyjdź Królestwo Twoje".

Dopomóż nam przygotować się dobrze do Misji świętej, aby wszy­scy wyznawcy Jezusa Chrystusa żyli jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr żyjących w ciemnościach grzechu i w odwróceniu od Boga.

Użycz misjonarzom światła i łaski, żeby nas nauczyli, jaka jest wola Boża i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje słowo przez nich głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zba­wi. Prosimy Cię przez Syna Twego Jezusa Chrystusa.

Duchu Święty, Boże! Pomagaj misjonarzom i całej parafii, aby przez Misję św. zostało odnowione oblicze naszej parafii.

Matko Kościoła! Matko Odkupiciela ! Bądź Matką parafii w czasie Misji św. i razem ze świętymi patronami naszymi wspieraj nas swoim wstawiennictwem.

                                                                                 Amen.