Artykuły

Ks. Tadeusz Sajdak nowym proboszczem!

Ks. Tadeusz Sajdak, dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu został proboszczem w Korzennej. Nowe obowiązki przejmie 27 stycznia. Biskup tarnowski Andrzej Jeż mianował księdza Sajdaka proboszczem w Korzennej po śmierci ks. Stanisława Gancarza, który zmarł 2 stycznia.

 Ks. Tadeusz Sajdak od 2000 roku tworzył Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II. Przy papieskim ołtarzu, gdzie dokonała się kanonizacja bł. Kingi powstało muzeum i Dom Pielgrzyma Opoka. To od lat miejsce spotkań m.in. młodzieży i rodzin.

- „Nigdy tego wszystkiego nie zapomnę. Cieszę się, że ostatnio udało się sprowadzić do muzeum papieski fotel, stolik i szafkę, które znajdowały się w śmigłowcu, którym Jan Paweł II przemieszczał się w 1993 roku, kiedy odwiedzał Litwę, Łotwę i Estonię”- dodaje ks. Sajdak. Pytany o nowe obowiązki, mówi, że przyjmuje je z radością i nadzieją.

Ks. Tadeusz Sajdak w 2009 roku otrzymał honorową odznakę „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej". Starostwo powiatowe w Nowym Sączu tak uzasadniało przyznanie zaszczytnego tytułu:

- „ Ksiądz Tadeusz Sajdak pełni funkcję Dyrektora Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu. Jego aktywne działania mają charakter ponadlokalny i promują nasz region w różnych zakątkach Polski i świata.

Ks. Tadeusz Sajdak jest znany i ceniony przez różnorodne środowiska Sądecczyzny. Był koordynatorem powstania prężnego ośrodka formacyjno-rekolekcyjnego na błoniach w Starym Sączu. Znajduje się w nim  biblioteka i muzeum gromadzące pamiątki o Janie Pawle II. Obiekt powstał obok drewnianego ołtarza papieskiego, gdzie w 1999 roku Ojciec Święty kanonizował błogosławioną Kingę – jedynego papieskiego ołtarza w Polsce, który pozostał na swym pierwotnym miejscu. Dzięki powstaniu starosądeckiego ośrodka znacznie ożywił się ruch pielgrzymkowy w naszym regionie. Każdy turysta, który odwiedza Stary Sącz, nie omieszka skierować swych kroków w stronę Centrum Pielgrzymowania. Tym samym Centrum staje się jednym z najistotniejszych elementów kształtujących ruch turystyczny południowej Małopolski.

Ksiądz Tadeusz Sajdak jest kapłanem, który wkłada wiele serca w troskę o młode pokolenie.  Dba o rozwój gospodarczy i kulturalny Ziemi Sądeckiej. Nigdy nie pozostaje obojętny na ludzką krzywdę.  Jego słowa zawsze zawierają cenne wskazówki i nauki dla słuchaczy.”

źródło: mojagminakorzenna.pl