Artykuły

Sprawozdanie za 2020

Św. Matka Teresa z Kalkuty napisała:

 

„Miej czas na to aby pomyśleć – to źródło mocy.

Miej czas na modlitwę – to największa siła na ziemi.

Miej czas na uśmiech – to muzyka duszy.”

 

Dla nas bardzo często czas to działanie.

 

Sprawozdanie z działalności parafii w 2020 roku

 

Wydarzenia z życia Kościoła

 

Świat

Wybuchła  pandemia Covid 19 i to spowodowało paraliż i zamknięcie w mniejszym lub większym stopniu wszystkich dziedzin życia. Dotknęło także naszego życia religijnego.

Od 1979 jest to pierwszy rok kiedy papież nie odbył żadnej pielgrzymki apostolskiej poza Włochy, wszystkie zostały odwołane do 2022 r.

I wszystkie zaplanowane oraz tradycyjne wielkie spotkania Kościoła zostały odwołane lub przeniesione na nie wiadomo kiedy. Takie jak:

Światowe Dni Młodzieży czy Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny

Narasta prześladowanie chrześcijan – a najbardziej katolików

Trudno znaleźć dobre wiadomości z minionego roku. Jedynie to:

Papież napisał encyklikę: Fratelli Tutti – O braterstwie i przyjaźni społecznej.

 

Polska

Z powodu pandemii podporządkowano nas pod prawo epidemiczne obowiązujące w w innych krajach i stąd przesunięto beatyfikację Prymasa Wyszyńskiego, odwołano wszystkie duże spotkania ewangelizacyjne, ograniczono ilość wiernych uczestniczących w Mszach Św. a w okresie Wielkanocy nawet całkowicie zabroniono udziału w liturgii, zamknięto cmentarze na czas Wszystkich Świętych, odwołano wizyty duszpasterskie zwane kolędą.

Strajk kobiet pokazał jak wiele osób z naszej ojczyzny odrzuciło Boga i Jego zasady, oraz publicznie domagało się ograniczenia  praw życiu społecznym dla Kościoła.

Rozpoczął się proces beatyfikacyjny Emilii i Karola Wojtyłów, oraz siostry Wandy Broniszewskiej.

Do polskich seminariów diecezjalnych wstąpiło w tym roku 438 kandydatów do kapłaństwa, o 60 mniej niż w roku 2019, do seminariów zakonnych 149 kandydatów o 25 mniej niż w 2019.

 

Diecezja tarnowska

W Seminarium Duchownym naukę rozpoczęło 25 kleryków

Nadal trwa V Synod Diecezji Tarnowskiej

Ks. Artur Ważny został nominowany na Biskupa pomocniczego w naszej diecezji

 

Parafia

Nasze życie religijne także odczuło skutki pandemii.

Zaplanowaliśmy Misje święte i dwa razy zostały odwołane. Duszpasterstwo dostosowaliśmy do obowiązujących przepisów prawnych. Przez to mniej wiernych przychodziło na nabożeństwa. Przy czym duszpasterstwo grup parafialnych funkcjonowało w bardzo ograniczonej formie.

Natomiast duszpasterstwo sakramentów staraliśmy się prowadzić w normalnym trybie dostosowanym do strachu i potrzeb wiernych.

Tak więc każdy, kto tylko chciał zawsze mógł skorzystać z sakramentu pokuty, namaszczenia, Komunii św.

Wprowadziliśmy internetową transmisję wideo liturgii z kościoła parafialnego, aby można było duchowo łączyć się z modlącymi się w kościele.

Rozpoczęła się peregrynacja figury św. Michała Archanioła w naszych rodzinach.

W drugie niedziele miesiąca korzystamy z komentarzy filmowych do ewangelii przygotowanych przez Salwatorianów pod nazwą Nowa Jakość Życia.

Wprowadziliśmy całonocną prywatną adorację Najśw. Sakramentu w pierwsze piątki miesiąca. 

Katechezę dzieci szkolnych prowadziliśmy tak jak na to pozwalały przepisy i w szkole i zdalnie.

 

Statystyka

Nie było w tym roku liczenia wiernych więc nie ma statystyki uczęszczania do kościoła.

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Chrzty - razem

35

35

40

40

32

44

 Korzenna

26

27

29

36

22

35

Łyczana

7

3

7

2

5

3

Niecew

2

5

4

2

5

6

             

Pogrzeby - razem

19

28

18

20

28

32

Korzenna

14

20

9

15

21

20

Łyczana

5

6

5

3

2

8

Niecew

0

2

4

2

5

4

             

Śluby

13

10

25

7

20

13

             

I Komunia

42

0

51

40

30

49

Bierzmowani

47

55

53

53

97

35

Komunia Św.

110 000

70 000

80 000

80 000

80 000

40 000

Komunia p. szafarzy

 

1272

1163

1379

1220

638

Msze u chorych

17

13

6

12

6

3

             

Grupy duszpasterskie

           

Chór parafialny

25

25

18

15

12

12

Grupa Misyjna

6

3

5

5

5

0

DSM

15

27

38

30

26

15

Ministranci i aspiranci

43

23

26

28

18

18

Lektorzy

18

21

18

16

37

27

MGA

30

25

45

20

15

12

Zespół muzyczny

15

12

 

8

7

12

Caritras

19

19

19

19

19

19

Szkolny O. Caritas

48

12

20

20

40

52-0

Róże Różańcowe

31 Róż

31

24

24

25

25

Duszp. Rada Parafialna

 

15

13

13

13

13

Nadzw. Szafarze N. Sakr.

4

4

6

6

6

6

Kościół Domowy

 

1 krąg

1 krąg

1 krąg

1 krąg

1 krąg

             

Prasa katolicka

           

Niedziela

5

4

4

5

4

5

Gość Niedzielny

30

25

25

25

25

15

Promyczek Dobra

60

80

50

35

30

25

 

Inwestycje wykonane w 2020 r.:

 

1. Kościół

Ukończono główne prace przy ołtarzach bocznych, pozostało wykonanie zaszklenia wnęk na relikwie i dewocjonalia.

Dokończono czyszczenie mozaiki w głównej ścianie prezbiterium wokół krzyża.

Odnowiono kinkiety na bocznych ścianach.

Pod chórem i w przedsionku zdjęto stare tynki i nałożono nowe tynki, wykonano nowe ozdobienie ścian przy św. Antonim i Matce Bożej Częstochowskiej w technice sgraffito.

Na filarach chóru wykonano wizerunki św. Pacjana i św. Kastiusza, których relikwie są w ołtarzu głównym.

Wymieniono 10 okien w ścianie przy wejściu głównym do kościoła. Okna są przystosowane do wymiany szyb zespolonych na szyby zespolone z witrażem. To znaczy że planujemy kiedyś wstawić tam witraże.

Założono drewniane opaski przy bocznym wejściu oraz wejściach i przejściach od strony zakrystii i od strony kaplicy Miłosierdzia Bożego. Zamówione zostały takie same drewniane opaski oraz winkle narożne, oparcia i parapety pod chórem i w przedsionku.

W zakrystii wstawiono regał na prasę katolicką i paramenty liturgiczne.

Zbudowaliśmy własne ujęcie wody do kościoła i plebani i Groty Matki Bożej.

Posadziliśmy 50 sadzonek dębu na terenach do zadrzewienia.

 

2. Cmentarz

Nie było prac

 

4. Plebania

Nie było prac

 

5. Tereny parafialne

Rozpoczęliśmy prace przy wymianie drzew i krzewów w pobliżu kościoła. Część dużych niebezpiecznych drzew zostało ścięte na opał, posadzono nowe. Trwa dalsze porządkowanie terenu wokół plebani.

 

Plan remontowe na 2021

Dokończenie drewnianych zabezpieczeń pod chórem.

Kontynuacja prac przy zieleni wokół kościoła.

Ponieważ do tej pory nie mamy odpowiedzi w sprawie złożonego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejwniosku o dofinansowanie termomodernizacji kościoła, dlatego dalej przygotowujemy się do ewentualnego rozpoczęcia prac przy tym projekcie. Jeśli będzie pozytywna odpowiedź to wszystkie środki trzeba będzie przeznaczyć na wkład własny projektu oraz uzupełnienie różnicy pomiędzy kosztorysami, a rzeczywistymi kosztami. A jeśli będzie negatywna odpowiedź to przystąpimy do remontu kaplicy Miłosierdzia Bożego, potem chóru, potem sali pod kościołem.            

 

Funkcjonowanie parafii i utrzymanie kościoła są pokrywane z ofiar wiernych i obejmują:

Energia elektryczna, drewno do ogrzewania kościoła, pranie bielizny liturgicznej, środki czystości, narzędzia do sprzątania, wymiana żarówek, komunikanty, hostie, wino mszalne, kadzidło, materiały poligraficzne przysyłane z Kurii Diecezjalnej, wywóz śmieci, koszty kanalizacji z kościoła, ubezpieczenie OC, podatek, szaty liturgiczne, niektóre prace naprawcze,  drobne narzędzia, drobne wyposażenie, oraz wszelkie bieżące naprawy, przeróbki czy modernizacje. Kościół dalej ogrzewamy drewnem jakie w parafii pozyskujemy. Ale możliwe to jest dzięki systematycznej pomocy strażaków z OSP Korzenna i dzięki wytężonej pracy Pana kościelnego, za co składamy im serdeczne Bóg zapłać.

 

Funkcjonowanie plebanii oraz koszty utrzymania księży nie są pokrywane ze składek w kościele tylko z ofiar składanych przy okazji zamawiania Mszy Św., przy czynnościach kancelaryjnych: śluby, chrzty i pogrzeby, przy wypominkach i obejmują:

Ogrzewanie, prąd elektryczny, gaz, woda, śmieci, ścieki, zakup żywności, wynagrodzenia kucharek, itp …

 

Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

W związku z ustawa o ochronie danych Kuria Diecezjalna orzekła iż szczegółowe sprawozdanie finansowe parafii jest sprawą wewnętrzną parafii i nie można go publikować w internecie – w związku z tym jak zwykle jest podane w sprawozdaniu na koniec roku i będzie wywieszone w gablocie tak aby każdy mógł się zapoznać ale nie będzie go na stronie internetowej.

 

Sprawozdanie finansowe w skrócie:

 

Saldo na koniec 2019 r.            36 579,07   

Ofiary                                           441 978,00   

Wydatki                                      - 418 101,95

Saldo na koniec 2020 r.            60 455,12

 

 

Parafialny Oddział Caritas

 

Działalność Caritas to przede wszystkim cicha pomoc potrzebującym oraz pomoc w przygotowaniu spotkania z kapłanami dla przyjęcia sakramentów.

Stała opieka nad tymi o których wiemy, że są w potrzebie i czuwanie czy ktoś nowy nie znalazł się w potrzebie. W poszczególnych przypadkach udzielana była konkretna pomoc.

Stałą opieką w formie częstej pomocy w ciągu roku Caritas obejmuje 40 osób.

 

Saldo za 2019 rok                                                                   6 324,92

Skarbonki darowizny i ofiary przy działalności Caritas           10 170,00               

Wydatki                                                                                     8 280,50

Saldo za 2020 rok                                                                   8 214,42

 

 

Co nas czeka – jakie są plany duszpasterskie na najbliższy rok:

Ochrona i odbudowa, życia religijnego, tak aby Kościół jako wspólnota prowadził wiernych do zbawienia. Nie wiemy co będzie możliwe, dlatego nie robimy konkretnych planów tylko w rozważaniu musimy mieć ciągle słowa Pana Jezusa:

„Czuwajcie i bądźcie gotowi”

 

Wszystkim za wszelkie ofiary

składamy serdeczne podziękowanie

BÓG ZAPŁAĆ