Artykuły

Koncepcja wystroju kościoła

Odnowienie Koscioła

Projekt 2

Wystrój kościoła z lat 60. i 70. projektu Mieczysława Stobierskiego oraz Stanisława Szmuca został uznany przez historyków kurii za przykład sztuki sakralnej charakterystycznej dla tego okresu, dlatego głównymi założeniami nowej aranżacji kościoła muszą być konserwacja istniejących polichromii oraz uzupełnienie ich nowymi elementami, które nie tylko wzbogacą kompozycję, ale i uspójnią wszystkie elementy wystroju kościoła. W projekcie ważne jest również wyeksponowanie jego patronów oraz wzmocnienie przekazu ikonograficznego obecnych polichromii, dzięki zaprojektowaniu odpowiednich ołtarzy bocznych oraz zdobień ścian.

W pracach wykorzystane zostaną wysokiej jakości farby na bazie szkła wodnego firmy KEIM, których odporność na zabrudzenia, czyszczenie, oraz zmiany kolorystyczne zachodzące w czasie jest nieporównywalnie wyższa w zestawieniu ze ściennymi farbami akrylowymi. W większości zdobień użyta zostanie natomiast szlachetna technika sgraffita (zastosowana wcześniej w drodze krzyżowej oraz przedstawieniach z prezbiterium), polegająca na nakładaniu dwóch warstw barwnego tynku i wycinaniu dwubarwnej reliefowej kompozycji.

Prace rozpoczną się od prezbiterium. Konserwacji (oczyszczeniu i wzmocnieniu) poddane zostaną sgraffita, znajdujące się pod oknami na bocznych ścianach. Planowany jest powrót do ich pierwotnej kolorystyki. Kompozycja po lewej stronie uzupełniona będzie o dwie postaci  karmelitów, z wykorzystaniem tej samej stylistyki oraz techniki. W technice sgraffita wykonane zostaną również dwubarwne wzory u dołu ścian. Prezbiterium rozjaśni się dzięki przemalowaniu ścian na jasny, ciepły kolor oraz zmianie podłogi na jasny marmur. Całość zwieńczy sklepienie z delikatnym wzorem nieregularnie rozłożonych złotych linii, które dadzą wrażenie lekkiego pobłysku.

Tabernakulum, które obecnie jest mało widoczne, zostanie wyeksponowane dzięki sgraffitowemu, bogatemu obramieniu ze złoceniami, z użyciem prawdziwych płatków złota. Nowa ambona kształtem oraz kolorystyką nawiązywać będzie do ołtarza głównego.

Kolejną ważną zmianą będzie powstanie ołtarzy bocznych. Obrazy Matki Bożej Szkaplerznej oraz świętej Urszuli zostaną właściwie wyeksponowane przez sgraffitowe, zdobne obramienia, w których również użyte będą złocenia. W ołtarzach przewidziane zostały nisze na wota dziękczynne oraz święte relikwie.

Przedstawienie rozmnożenia chleba na łuku poddane zostanie konserwacji. Oczyszczenie oraz retusz, a także zmiana barwy tła na jasny, ciepły kolor rozświetli malowidło. Całość kompozycji obwiedziona zostanie delikatną jasną linią, co ją optycznie zamknie i uporządkuje.

Konserwacja Drogi Krzyżowej polegała będzie na jej oczyszczeniu, usunięciu przemalowania oraz wzmocnieniu. W górnej części ścian pojawi się jasny kolor, natomiast pod Drogą Krzyżową ciemniejszy, z prostokątnymi jasnymi płaszczyznami, obwiedzionymi jasnym konturem, który pojawi się również jako ozdobne obramowanie okien. Wszystko to, stworzy rodzaj podziałów architektonicznych w kościele i optycznie poprawi jego proporcje. Również w nawie podłoga zostanie zmieniona na jaśniejszą. Wyróżniać się będzie ciemniejszy wzór idący przez środek nawy, nawiązujący do wzoru wokół Drogi Krzyżowej. Na sklepieniu znajdować się będą dekoracyjne rozety.

Przedstawienie aniołów na łuku przy chórze również poddane zostanie konserwacji i rozjaśnieniu, oraz obwiedzione białą linią. Na filarach pod chórem powstaną zdobienia w technice sgraffita, z wykorzystaniem symbolu krzyża. Delikatnym wzorem w podobnej kolorystyce ozdobione zostaną obramienia drzwi do kościoła.

 

 

 

Projekt 1

Odnowienie wystroju kościoła planujemy w różnych technikach malarskich.

Ponieważ dominuje technika sgrafito ( Droga Krzyżowa) dlatego w tej samej technice chcemy wykonać przedstawienia obrazów i symboli na łuku tęczy oraz na łuku nad chórem. Pozostałe przestrzenie bedą malowane farbami (Kaim).

Oglądając wizualizacje trzeba wziąć pod uwagę to, że każdy monitor i kazda karta graficzna jest indywidualnie kalibrowana czyli kolory na moim monitorze nie sa takie same jak na monitorze projektanta. Najbliższe rzeczywistości bedą wydruki.

Na etapie koncepcji staramy się uwzględnić wszystkie elementy kościoła - całkowity wystrój. Realizacja będzie podzielona na etapy uzależnione od finansów. Np. projektujemy kolor posadzki żeby zobaczyć całość kościoła, ale budowa nowej posadzki to temat późniejszy.

Założenia do koncepcji odnowienia wnętrza kościoła:

1. Pozostaje w oryginale Droga Krzyżowa (trzeba oczyścić)

2. Pozostaje ściana główna w prezbiterium z mozaiką, krzyżem i płaskorzeźbą pasyjną pod krzyżem (trzeba oczyścić)

3. Kolorystyka ścian, sklepienia, posadzki kościoła ma tworzyć ciepły klimat jasnego wnętrza.

4. Szczegółowo zaprojektować trzeba:

                Sceny biblijne na tęczy w prezbiterium

                Sceny z aniołami na łuku wokół chóru

                Aranżacje 2 ołtarzy bocznych - w jednym stylu

                Kolorystykę ścian i sklepienia

                Nową posadzkę pasującą do kolorystyki całego kościoła

                Ambonę kamienną i otoczenie

                Aranżacje tabernakulum

Koncepcję przedstawioną poniżej przygotowała Warszawska Grupa Artystów pod kierownictwem Pani Justyny Szeliga.

Informacja o autorach projektu:

 

JUSTYNA SZELIGA – Magister Sztuki Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, ze specjalnością Malarstwo Ścienne w Pracowni Technik i Technologii Malarstwa Ściennego oraz z Rysunek w Katedrze Rysunku ASP w Warszawie. Posiada na swoi koncie wiele prac z zakresu malarstwa ściennego, m.in. projekt i realizacja malowideł dla The Art Hotel Vienna; projekt i wykonanie malarstwa ściennego w technice Keim dla McKiney & Company Poland; realizacja muralu upamiętniającego Powstanie Warszawskie pt. „Ich krew i pot nie poszły na marne” w Warszawie; realizacja muralu na pięćdziesięciolecie PCKiSz w Ciechanowi na podstawie obrazu Bolesława Biegasa; nagroda w konkursie na projekt muralu dla Ratusza dzielnicy Rembertów, w Warszawie.

 

KATARZYNA GĄGOL – Magister Sztuki Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie, ze specjalnością Konserwacja Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, a także Magister Sztuki Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie, ze specjalnością Malarstwo Ścienne w Pracowni Technik i Technologii Malarstwa Ściennego. Od 2013 do 2014 r., Asystentka w Pracowni Rysunku i Form Monumentalnych na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Od czerwca do listopada 2015 r., Pracownik Biura Wystaw w Domu Artysty Plastyka. Ma na swoi koncie liczne prace konserwatorskie m.in.: konserwacja malarstwa ściennego w krużgankach Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim; konserwacja polichromowanych drewnianych paneli i elementów rzeźbiarskich z gabinetu chińskiego Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie; konserwacja malarstwa ściennego w Muzeum Warszawskiej Pragi; Konserwacja pięciu obrazów sztalugowych ze zbiorów Muzeum Miasta Warszawa; Konserwacja malarstwa ściennego w drewnianym kościele barokowym w Skomlinie (woj. Łódzkie).

 

ANNA KŁYS - Magister Sztuki Wydziału Malarstwa w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, specjalizacja Malarstwo Ścienne w Pracowni Technik i Technologii Malarstwa Ściennego. Uczestniczka warsztatów "IP sgraffito Sofia ve.nu.sgra." w Sofii (Bułgaria) w ramach kursu LLP-Erasmus. Współtwórczyni wielu realizacji ściennych m.in. muralu dla Galerii Działań w Warszawie, wykonanego techniką krzemianową; muralu „Pamięć zagłady” w Lublinie w technice akrylowej. Autorka malowideł dla Miejskiej Pasieka Artystycznej na dachu Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Laureatka na projekt muralu dla Ratusza dzielnicy Rembertów, w Warszawie.

 

MATEUSZ  ŁUGOWSKI – Magister Sztuki Wydziału Malarstwa w warszawskiej ASP, specjalizacja Malarstwo Ścienne w Pracowni Technik i Technologii Malarstwa Ściennego. Współtwórca wielu realizacji ściennych m.in. w Gościńcu Bernackich w Smołdzinie, Galerii Kolorów LIZ B.-H oraz muralu na fasadzie Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. W 2014 roku reprezentował pracownię malarstwa ściennego warszawskiej ASP na warsztatach "IP sgraffito Sofia ve.nu.sgra." w Sofii (Bułgaria) w ramach kursu LLP-Erasmus.