Artykuły

Sprawozdanie za 2015 r

Czas to miłość – miłość to najcenniejsza waluta.

Sprawozdanie z działalności parafii w 2015 roku

 

Wydarzenia z życia Kościoła

Świat

Rozpoczęła się nowa fala prześladowań chrześcijan przez państwo Islamskie.

Beatyfikacja polskich misjonarzy męczenników wśród nich O. Zbigniewa Strzałkowskiego z naszej diecezji.

Papież Franciszek ogłosił Jubileusz Miłosierdzia jako Nadzwyczajny Jubileusz Kościoła.

Diecezja

Zakończyła się  Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego Jezu Ufam Tobie, oraz relikwii Św. Jana Pawła II i Św. siostry Faustyny

Nominacja Ks. Leszka Leszkiewicza na Biskupa pomocniczego w naszej diecezji

Parafia

Zmiana wśród księży wikariuszy: ks. Zbigniew przeszedł do parafii w Świniarsku i objął funkcję administratora parafii, a z Krościenka do naszej parafii na jego miejsce przeszedł ks. Sebastian Kolasa.

Zakończyła się peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego Jezu Ufam Tobie – trwała 588 dni

Posługę kościelnego zakończył P. Piotr Kubisz, a podjął P. Roman Łaś

 

Dominicantes w wybraną niedzielę:

Uczęszczający na niedzielna Mszę Św.  60,6% tj. 1676 z 2767 wiernych,

Komunię Św. przyjęło 762 osób

 

Sakramenty:                      2014              2015

 

Chrzty                                   41                   35       o 6 mniej

Korzenna                  29                   26

Łyczana                       9                     7

Niecew                         3                     2

 

 

Pogrzeby                              21                   19       o 3 mniej

Korzenna                  15                   14

Łyczana                       3                     5

Niecew                         3                     0

 

Śluby                                        9                  13       o 4 więcej

 

 

I Komunia                            35                   42

Bierzmowani                       50                   47

Komunia Św.                       80 000           90 000

Komunia Św. u chorych                            1310   – szafarze nadzwyczajni

Msze Św. u chorych                                    17      

Staramy się, aby ci którzy dłuższy czas nie mogą być w kościele nawet na dzień chorych mogli raz w roku mieć Mszę Św. w domu.

 

Grupy duszpasterskie:

Shola dziecięca                                           20

Chór parafialny                                           25

Grupa Misyjna                                             5

DSM                                                           15      

Ministranci                                                  41

Lektorzy                                                      16

Grupa Młodzieżowa                                   30

Młodzieżowy Zespół Muzyczny                  15      

Parafialny Oddział Caritas                          19      

Szkolny Oddział Caritas                             48      

Róże Różańcowe                                        31

Duszpasterska rada Parafialna                  15

Nadzwyczajni szafarze N. S.                       4

Kleryk w WSD                                              1

Prasa katolicka                 miesięcznie

Niedziela                                          4

Gość Niedzielny                              25-30

Promyczek Dobra                           60

 

 

Inwestycje wykonane w 2015r.:

1. Kościół

Wykonano elewację na ścianie zamurowanej wnęki kościoła po starym sklepiku.

Zamontowano bojler elektryczny w toalecie przy zakrystii, aby do sprzątania w kościele była ciepła woda bieżąca.

Wykonano podświetlenie krzyża w prezbiterium.

Wymieniono reflektory halogenowe na światła ledowe w prezbiterium.

Na chórze zamontowano balustradę ochronną ze stali nierdzewnej.

W kaplicy Miłosierdzia Bożego zamontowano drewnianą poręcz ochronną i nowe żyrandole.

Wykonano parking dla osób niepełnosprawnych przy kościele.

Zakupiono śpiewniki.

 

2. Cmentarz

Rozpoczęło się gruntowne porządkowanie zbyt dużych krzewów przy grobach.

Uporządkowano otoczenie studni.

Rozpoczęło się porządkowanie gruntu pomiędzy grobami i na terenie cmentarza dzieci wysypano białym klińcem, pomiędzy chodnikiem i ogrodzeniem szarym klińcem. W przyszłości prace będą dalej w ten sposób kontynuowane na pozostałej części starego cmentarza.

Wybudowano estetyczny śmietnik – na wiosnę będzie dokończona jego elewacja.

Wykonano inwentaryzację cmentarza, kolejnym etapem tej pracy ma być obraz graficzny cmentarza.

Wynajęliśmy miejsce na automat do sprzedaży wkładów do zniczy.

 

3. Grota Matki Bożej

Wykonano 8 nowych ławek.

Zamontowano napis z brązu: „Maryjo prowadź nas do Syna” oraz został odnowiony krzyż.

Wykonano nowe oświetlenie wnętrza groty.

 

4. Plebania

Remont mieszkania przy zmianie wikariusza.

Salę katechetyczną wyposażono w szafy.

Doprowadzono uziemienie i odgromniki instalacji elektrycznej.

Wykonano wylewkę na stropie plebani jako zakończenie izolacji stropu.

Pomiędzy plebanią i drogą do pól przeprowadzono meliorację

Teren pomiędzy plebania i stodołą został uporządkowany, wypoziomowany, częściowo pokryty klińcem. Została zbudowana wiata do suszenia drewna opałowego do kościoła i jest w połowie napełniona drewnem.

 

5. Tereny parafialne

Uporządkowano wiatrołomy i wyczyszczono zarośla nad potokiem w pobliżu stadionu i zwieziono drewno opałowe do suszenia za plebanią.

Został uporządkowany sad plebański – wycięto dzikie zarośla

Rozpoczęło się porządkowanie zieleni na obrzeżach terenu parafii od kościoła w stronę sadu.

 

Ogólnie

Na bieżąco są wykonywane naprawy instalacji i urządzeń, które się psują lub zużywają.

Przybyło trochę narzędzi do podstawowych prac remontowych.

Zakupione zostały 2 instrumenty muzyczne dla grup parafialnych – gitara i organy.

 

Funkcjonowanie parafii i utrzymanie kościoła są pokrywane z ofiar wiernych i obejmują:

Energia elektryczna, drewno i węgiel do ogrzewania kościoła, organizacja rekolekcji, organizacja spowiedzi parafialnych, pranie bielizny liturgicznej, środki czystości, narzędzia do sprzątania, wymiana żarówek, komunikanty, hostie, wino mszalne, kadzidło, poligraficzne materiały duszpasterskie, wywóz śmieci, ścieki, ubezpieczenie OC, podatek, szaty liturgiczne, organizacja wakacyjnych oaz ministrantów i grupy misyjnej, niektóre prace naprawcze, niektóre wyjazdy rekolekcyjne osób posługujących w liturgii, drobne narzędzia, drobne wyposażenie.

 

Funkcjonowanie plebanii oraz koszty utrzymania księży nie są pokrywane ze składek w kościele tylko z ofiar składanych przy okazji zamawiania Mszy Św., przy czynnościach kancelaryjnych: śluby, chrzty i pogrzeby, przy wypominkach i na kolędzie i obejmują:

Ogrzewanie, prąd elektryczny, gaz, woda, śmieci, ścieki, zakup żywności, wynagrodzenia kucharek, itp …

 

Sprawozdanie finansowe za 2015 jest dostepne dla parafian w kancelarii parafialnej.

 

 

Parafialny Oddział Caritas

 

Działalność Caritas to przede wszystkim cicha i nie widoczna pomoc potrzebującym oraz pomoc w dotarciu kapłanom tam gdzie z powodu warunków życiowych są problemy z korzystaniem z sakramentów.

Widoczne działania Caritas to:

2 akcje KILO przed głównymi świętami w których przekazano razem 125 paczek.

Pomoc po pożarze u Państwa Matusików i pomoc rodzinie Ciwińskich w Łyczanej

Oazy wakacyjne dla 3 dzieci

Wycieczka wakacyjna dla 40 dzieci

Stałą opieką w formie częstej pomocy w ciągu roku Caritas obejmuje 35 osób

 

Saldo za 2014 rok                                                                            6 448,13

Skarbonki darowizny i ofiary przy działalności Caritas                   19 439,25                 

Wydatki                                                                                           22 748,00

Saldo za 2015 rok                                                                            3 139,38

 

Plany remontowe na 2016

 

Przede wszystkim to co było zaplanowane w tym roku a różnych przyczyn nie zostało wykonane.

 

Kościół

Ułożenie kostki na podejściu od ulicy do schodów z remontem schodów oraz balustrada od strony Łyczanej. Firma z terenu naszej parafii 3 razy przekładała termin rozpoczęcia prac od września i nie rozpoczęła  więc nie będą już tego robili, zamówiona jest inna firma na początek wiosny.

Izolacja termiczna stropu

Prace przygotowawcze w prezbiterium, tak żeby można było dokończyć urządzenie prezbiterium zgodnie z przepisami liturgicznymi i w jednolitym stylu pasującym do całego kościoła. Trzeba zaplanować ambonę w tym miejscu co jest obecnie, ale w takim stylu jak ołtarz – z marmuru, oraz miejsce przewodniczenia dla celebransa.

Wentylacja mechaniczna nawy głównej

CO dodatkowe (Toalety, sala pod kościołem, kaplica MB, zakrystia)

                                                                                                          

Cmentarz

Kontynuacja porządkowania terenu pomiędzy grobami tak jak to zostało zaczęte

Dokończenie śmietnika.

 

Tereny parafialne

Dalszy ciąg porządkowania zarośli obrzeżnych i na terenach zalesionych.

Na terenach które nie nadają się pod uprawy zaczniemy sadzić drzewa aby przyszłe pokolenia miały z tego pożytek.

 

Kolejność i co zostanie wykonane będzie zależało od bieżących potrzeb, okoliczności i naszej ofiarności.

 

Ważnym wydarzeniem w tym roku mają być Światowe Dni Młodych. Tej sprawie będą poświęcone osobne ogłoszenia, ale już teraz zapraszam wszystkich do włączenia się w to wydarzenie. Potrzeba i modlitwy i ofiar i pomocy.

Spróbujemy także wprowadzić nowy zwyczaj:  odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego w każdy piątek rano przed Mszą św.

Będziemy także rozbudowywać Msze Św. dla dzieci w II niedziele miesiąca o 11:00

Oraz na miarę możliwości będziemy podtrzymywać to co do tej pory zostało wypracowane.

 

 

 

Wszystkim za wszelkie ofiary

składamy serdeczne podziękowanie

BÓG ZAPŁAĆ