Artykuły

Sprawozdanie za 2014 r.

Czas to pokój – pokój to czas.

Sprawozdanie z działalności parafii w 2014 roku

 

 

Wydarzenia z życia Kościoła

Świat

Kanonizacja Bł. Jana Pawła II i Bł. Jana XXIII

Diecezja

Trwa Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego Jezu Ufam Tobie, oraz relikwii Św. Jana Pawła II i Św. siostry Faustyny

Konsekracja 2 kapłanów do sakry biskupiej – ks. Jan Piotrowski i ks. Stanisław Salaterski

Nominacja Ks. Biskupa Jana Piotrowskiego na Biskupa Ordynariusza Diecezji Kieleckiej

Parafia

Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego Jezu Ufam Tobie, oraz relikwii Św. Jana Pawła II i Św. siostry Faustyny 04.05.2014

Trwa peregrynacja kopii obrazu Jezusa Miłosiernego Jezu Ufam Tobie w rodzinach

Święcenia kapłańskie przyjął Ks. Rafał Bocheński

Posługę kościelnego zakończył P. Jan Turek, a podjął P. Piotr Kubisz.

Otrzymaliśmy relikwie Św. Jana Pawła II

 

Dominicantes w wybraną niedzielę:

Uczęszczający na niedzielna Mszę Św.  68% tj. 1723 z 2547 wiernych,

Komunię Św. przyjęło 1080 osób

 

Sakramenty:

Chrzty                                             41

Korzenna                   29

Łyczana                      9

Niecew                        3

 

Śluby                                               9

Korzenna                     8

Łyczana                      1

Niecew                        0

 

Pogrzeby                                        21

Korzenna                  15

Łyczana                      3

Niecew                        3

 

I Komunia                                           35

Bierzmowani                                       50

Komunia Św.                                80 000

 

 

Grupy duszpasterskie:

Shola dziecięca                                      35

Chór parafialny                                       30

PDMD                                                      6

DSM                                                         8

Ministranci                                               43

Lektorzy                                                  18

Grupa Młodzieżowa                                   40

Młodzieżowy Zespół Muzyczny                  10

Parafialny Oddział Caritas                         15

Szkolny Oddział Caritas                            94

Róże Różańcowe                                     31

Duszpasterska rada Parafialna                  15

Nadzwyczajni szafarze N. S.                       4

Razem 930 osób zaangażowanych w życie parafii (statystycznie)

 

W Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie jest 1 kleryk:

Kleryk Maciej Klimontowski

 

Prasa katolicka                 miesięcznie

Niedziela                                        5

Gość Niedzielny                           25-30

Promyczek Dobra                       60

 

Inwestycje wykonane w 2014r.:

1. Kościół

Zamontowane zostały nowe okna z witrażami,

Usunięto balaski,

Wstawiono ławeczki dla dzieci,

Zamontowano na stałe duże ławki żeby się nie przesuwały,

Podremontowano duże ławki żeby nie skrzypiały,

Zakrystia ministrancka została przebudowana, wyremontowana i zamieniona na kaplicę Miłosierdzia Bożego z przeznaczeniem na miejsce uczestnictwa w liturgii dla ruchliwych dzieci oraz osób których wymaga tego zdrowie,

Zewnętrzną wnękę w murach kościoła która kiedyś służyła jako sklepik zamurowano i połączono przejściem z korytarzem do zakrystii przez co zyskaliśmy pomieszczenie dla LSO,

W wyremontowanych pomieszczeniach wykonano wentylację sufitową,

Otwory wentylacyjne w stropie kościoła zabudowano i ujęto w kanały wentylacyjne dla przyszłej wentylacji mechanicznej,

Wykonano remont ścian i kanałów w piecu do ogrzewania kościoła,

Wymieniono przerdzewiały ciśnieniowy zbiornik wody przy hydroforze,

Odmalowano przedsionek kościoła, i część pod chórem z bocznymi kaplicami,

W kilku nastu miejscach naprawiono, przebudowano lub dobudowano instalację elektryczną,

Wykonano całkowicie nową instalację do nagłośnienia zewnętrznego kościoła – głośniki planujemy zakupić w przyszłym roku,

Zabezpieczono przed ptakami okna wieży - dzwonnicy metalowymi siatkami,

Dorobiliśmy brakujący fragment kostki chodnikowej koło kaplicy Dźwigniewskich.

 

2. Cmentarz

Uzyskaliśmy ok 500 płyt chodnikowych i wykonano 2 chodniki pomiędzy grobami.

 

3. Plebania

Naprawa części instalacji elektrycznej

Wymiana rozdzielnicy elektrycznej zabezpieczeń i liczników.

Salę katechetyczną wyposażono w telewizor i nagłośnienie.

 

Funkcjonowanie kościoła – koszty obejmują:

Energia elektryczna, przygotowanie drewna do kotłowni, organizacja rekolekcji, organizacja spowiedzi parafialnych, pranie bielizny liturgicznej, środki czystości, narzędzia do sprzątania, wymiana żarówek, komunikanty, hostie, wino mszalne, kadzidło, poligraficzne materiały duszpasterskie, ubezpieczenie OC, podatek, szaty liturgiczne, organizacja wakacyjnych oaz ministrantów i grupy misyjnej, niektóre prace naprawcze, niektóre wyjazdy rekolekcyjne osób posługujących w liturgii, drobne narzędzia, drobne wyposażenie.

 

Caritas

Sprawozdanie finansowe działalności Caritas za 2014 znajduje się do wglądu w kancelarii parafialnej

W 2 akcjach KILO zebrano 1500 kg żywności i środków do utrzymania domów i z tego

Paczki świąteczne na Wielkanoc otrzymało 35 rodzin

Paczki świąteczne na Boże Narodzenie otrzymało 45 rodzin

 

Koszty funkcjonowania plebanii oraz koszty utrzymania księży

Koszty plebani obejmują: Ogrzewanie drewnem opałowym oraz gazowe, prąd elektryczny, woda, śmieci, zakup żywności, kucharka, podatki, wynagrodzenia, itp … zostały pokryte z ofiar składanych przy okazji zamawiania Mszy Św., przy czynnościach kancelaryjnych: śluby chrzty i pogrzeby, przy wypominkach i na kolędzie.

Sprawozdanie finansowe parafii za 2014 znajduje się do wglądu w kancelarii parafialnej.

  

Plany remontowe na 2015

 

Kościół

Wentylacja nawy głównej

Dokończenie kaplicy Św. Jana Pawła II

CO dodatkowe (Toalety, sala pod kościołem, kaplica MB, zakrystia)

Izolacja termiczna stropu

Przygotowanie koncepcji wystroju kościoła i nowego malowania

Zagospodarowanie zieleni na stokach wokół kościoła

 

Cmentarz

Inwentaryzacja grobów

Kontynuacja porządkowania chodników

 

 

Wszystkim za wszelkie ofiary

składamy serdeczne podziękowanie

BÓG ZAPŁAĆ