Koncepcja witraży do naszego kościoła

GALERIA WITRAŻY

Etapy wykonania witraży:

1. Wybór treści - Święci związani z parafią

2. Wykonanie koncepcji witraży - witraże malowane na papierze w skali ok 1:10 - P. Marek Niedojadło z Tarnowa

3. Zatwierdzenie przez zamawiajacego - ks. Proboszcz + Stanisław Gancarz

4. Zatwierdzenie przez Kurialną Komisję sztuki Kościelnej

5. Pomiar ogólny do szacowania kosztów (na odległość)

6. Wybór metody wykonania witraża (wybieramy: tradycyjną - fragmenty szkła oprawiane w ołów)

7. Wybór rodzaju stolarki okiennej i zamocowania witraża w oknie (wybieramy stolarkę aluminiową, witraż wewnątrz szyby zespolonej 2 komorowej)

8. Ustalenie pozostałych szczegółow technicznych wykonania i zamontowania okien

9. Negocjacje cenowe zamówienia

10. Wykonanie rusztowań do pomiarów szczegółowych

11. Pomar szczegółowy otworów okiennych

12. Wykonanie projektów 1:1 witraży

12. Zamówienie witraży

13. Zamówienie stolarki okiennej

14. Wykonanie okien z witrażami

15. Wykonanie rusztowań

16. Demontaż starych okien

17. Montarz okien z witrażami

18. Tynkowanie szpalet wokół okien

19. Malowanie ścian wokół okien ( przy malowaniu całości wnętrza kościoła)