Artykuły

40 Godzinne Nabożeństwo

40 – GODZINNE NABOŻEŃSTWO

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Grupy zaproszone do wspólnej modlitwy i do prowadzenia adoracji

Prowadzeniem adoracji można między sobą zamieniać się. Jeśli Grupa zaproszona do prowadzenia adoracji nie może jej poprowadzić to proszę jak najszybciej zgłosić do ks. Proboszcza.

Wszystkich którzy przygotowują adoracje prosimy aby uwzględnili czas na modlitwę osobistą. Dlatego adoracje wspólnie prowadzimy przez ok 50 minut, a ostatnie 10 minut każdej godziny adoracja w ciszy z osobista modlitwą, albo co jakiś czas w adoracji wspólnej zostawiamy kilka minut modlitwy osobistej.

 

I niedziela – 17.02.2019

 

od   8:00   Adorują mieszkańcy rejonów: Domy nad Plebanią, Potoki

– Adoracje prowadzi 1 Róża Różańcowa Matek z Potoków

od 10:00   - Adorację prowadzi Grupa Apostolska i kl. 7 Szkoły Podstawowej

od 12:00   Adorują i prowadzą: Ministranci

od 13:00  Adorują mieszkańcy rejonów: Pogwizdów

– Adoracje prowadzi 7 Róża Różańcowa Matek

od 14:00  Adorują mieszkańcy rejonów: Łysa Góra, Świegocin

- Adoracjeprowadzi 14 Róża Różańcowa Matek z Łysej Góry

od 15:00  Adoracja w ciszy

 

II Niedziela – 24.02.2019

 

od   8:00   Adorują mieszkańcy rejonów: Przylasek, Teluszowa –

- Adoracje prowadzi 3 Róża Różańcowa Matek z Teluszowej

od 10:00   Adorują mieszkańcy Podtrzycierza

– Adoracje prowadzi 13 Róża Różańcowa Matek z Podtrzycierza

od 12:00   Adorują i prowadzą Lektorzy

od 13:00  Adorują mieszkańcy rejonów: Korzenna Wschodnia i Korzenna Osiedle

- Adoracje prowadzi 8 Róża Różańcowa Matek z Korzennej

od 14.00    Adorują mieszkańcy rejonów: Korzenna Zachodnia i Wodomistrzówka

                   - Adoracje prowadzi 22 Róża Różańcowa Matek z Korzennej

od 15:00  Adoracja w ciszy

 

III Niedziela – 03.03.2019

 

od   8:00   Caritas i chór parafialny

od 10:00   III Klasy Gimnazjum i młodzież Szkół Średnich

od 12:00   DSM, Grupa Misyjna,

od 13:00  Adorują mieszkańcy rejonów:, Niecew Góra i Podniecew, Poręby, Jasionki

- Adoracje prowadzi 14 Róża Różańcowa Matek - Jasionki

od 14:00  Adorują mieszkańcy rejonów: Łyczana Podtrzycierz, Łyczana Granice, Łyczana Południowa, Łyczana Północna

- Adoracje prowadzi 18 Róża Różańcowa Matek z Łyczanej

od 15:00  Adoracja w ciszy